ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันพี่น้อง

ที่นี่RMUT l- มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ – สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19
– ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ จัดอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างยนต์ ให้ครูและนักเรียน อ.อมก๋อย
– มทร.พระนคร ร่วมกับ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาการประเมินคุณภาพระบบเบรกมอเตอร์ไซค์
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 30 มิถุนายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เปิดเทอม #ต้อนรับนักศึกษาใหม่ #อบรมช่างยนต์ #ประเมินคุณภาพ #ระบบเบรกมอเตอร์ไซค์