มุมมองข่าว l เปิดมาตรการบินเข้าไทย มีผล 1 ก.ค. ต้องทำอย่างไรบ้าง

มุมมองข่าว l เปิดมาตรการบินเข้าไทย มีผล 1 ก.ค. ต้องทำอย่างไรบ้าง
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 5 กรกฎาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี