มรดกไทย l 10 วิธีที่คนไทยสมัยโบราณเชื่อกันว่าไล่ฝน 4 กรกฎาคม 2562


1.ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ฟ้ายังมีฝน”คำร้อง/ทำนองประวัติของผู้แต่งเพลง และเนื้อหาของเพลงที่น่าสนใจของเพลงนี้
2. มรดกวิถีไทย 10 วิธีที่คนไทยสมัยโบราณเชื่อกันว่าไล่ฝน
3 มรดกภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทยใช้แก้หวัด
4.มรดกทางภาษา ฝนโบกโขรพรรษ และพิธีขอฝนจาพยาแถน