ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน