เป็นเรื่องเป็นราว l รณรงค์ปลูกป่า ส่งเสริมเยาวชนปลูกต้นไม้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้า 3,000 ล้านต้น ใน 5 ปี


คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา
ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด