ที่นี่RMUT l คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วม จัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22

ที่นี่RMUT l – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22
– นักศึกษาเครื่องกล มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศและความคิดสร้างสรรค์ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC 2023
– ราชมงคลขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคล อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 15 มิถุนายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #คหกรรมศาสตร์แห่งชาติครั้งที่22 #ราชมงคลธัญบุรี #การแข่งขันหุ่นยนต์PLC2023 #พัฒนาทักษะอาชีพ