ที่นี่RMUT l “อนันตรังสรรค์สู่ขวัญราชมงคล” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี สุดอบอุ่น

ที่นี่RMUT l – มทร.ธัญบุรี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 “บัวสวรรค์รุ่นที่ 49” ภายใต้แนวคิด “ร่วมก้าวใหม่ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม”
– มทร.พระนคร ส่งเสริมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ อนุญาตให้ผู้ปกครองสังเกตการณ์ได้
– มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสมรรถนะสูง

.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 29 มิถุนายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ปฐมนิเทศ #บัวสวรรค์รุ่นที่49 #รับน้องสร้างสรรค์ #อาชีวะสมรรถนะสูง