ที่นี่RMUT l นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่องนับลูกกุ้ง ด้วยระบบ AI

ที่นี่RMUT l นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่องนับลูกกุ้ง ด้วยระบบ AI
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 6 กรกฎาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี