จิตวิทยากับครูยุ้ย l ครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก

จิตวิทยากับครูยุ้ย l ครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก มักมีคุณสมบัติดังนี้
1. ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน
2. ให้เกียรติกัน ให้อภัยกัน ไม่ผูกใจเจ็บ
3. มีความเข้าใจกัน และปรึกษากันได้ทุกเรื่อง
4. มีน้ำใจให้กับคนในครอบครัว
5. มีปัญหาควรหันหน้าคุยกัน
6. สร้างกิจกรรมในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น
.
ออกอากาศ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895 #ชีวิตดีขึ้น #ความสุข