จิตวิทยากับครูยุ้ย l สิ่งที่จะทำให้เสียเวลาชีวิต

จิตวิทยากับครูยุ้ย l สิ่งที่จะทำให้เสียเวลาชีวิต
1. รอแรงบันดาลใจ จนไม่ได้ทำอะไรเลย
2. คิดมากว่าคนอื่น จะพูดถึงตนยังไง
3. ขี้บ่นอยู่ตลอดเวลา
4. มัวแต่ขอความช่วยเหลือตลอดเวลา
5. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
6. ทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำ ๆ
7. คาดควังแต่ความสมบูรณ์แบบ
8. ขาดการวางแผนในชีวิต
9. กลัวความล้มเหลว
10. พยายามเป็นคนอื่น
.
ออกอากาศ 12 พฤษภาคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895 #ชีวิตดีขึ้น #ความสุข