เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer ตอน 3

#เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer ตอน 3
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer
นักออกแบบท่าเต้น โครงการ TO BE NUMBER ONE
.
ประสบการณ์การสอนเต้นที่บ้าน AF และ โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่
.
ออกอากาศ[18 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895