SME CHAMPION by ดร.เกษม l ประโยชน์ที่โดดเด่น+ความน่าเชื่อถือ+เข้าใจง่าย สร้างตำแหน่งแบนด์ให้ยั่งยืน

SME CHAMPION by ดร.เกษม l ประโยชน์ที่โดดเด่น+ความน่าเชื่อถือ+เข้าใจง่าย สร้างตำแหน่งแบนด์ให้ยั่งยืน

ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจกันได้ในรายการ SME CHAMPION

สนใจอ่านบทความทั้งหมดของ ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม จากหนังสือ “ตังค์หาง่าย”​ ติดต่อได้ทกับทีมงานรายการ SME CHAMPION

#SME_Champion 14.00-14.30 โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และ ปิยะพงษ์ เคนทวาย

[22 ตุลาคม 2563] .
#SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,