มทร.พระนคร เผยผลการประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ทีมขายไตเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้อง R 203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการตัดสินปรากฎว่า ทีมขายไตเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นผู้ครอบครองถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม DAWN. โรงเรียนมหรรณพาราม และยังคว้ารางวัลรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) รวมถึงรางวัลเนื้อหาภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับยาเสพติดยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม EMOJI FILM โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รางวัลชมเชย ทีม AYS Production 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และทีม A 23:59 Film โรงเรียนดาราวิทยาลัย