เพลินภาษานานาสาระ l ความยับยั้งชั่งใจ

http://www.sanook.com/hot/search/all/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

#เพลินภาษานานาสาระ l ความยับยั้งชั่งใจ
.
ความยับยั้งชั่งใจ ทักษะด้านการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง เป็นทักษะพื้นฐานในการควบคุมตนเอง และความต้องการของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในเวลาที่สมควรโดยอาศัยสมาธิและเหตุผลเป็นตัวช่วย// การต้อนรับและความเกรงใจ
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 13 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ