ที่นี่RMUT l- สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี – ศูนย์รังสิต เปิดบริการ TMC CLINIC TELEMEDICINE

#ที่นี่RMUT l- สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี – ศูนย์รังสิต เปิดบริการ TMC CLINIC TELEMEDICINE ดูแลผู้ป่วยผ่าน VDO CALL
– สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ส่งแม่เต่าตนุคืนทะเลตรัง
– ‘เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต’ ฝีมือนักวิจัยหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา กำจัดฝุ่นพิษ ลดขยะแผ่นกรอง
.
ออกอากาศ[17 มกราคม 2564 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #แพทย์แผนไทยประยุกต์ #TMCCLINIC #เครื่องกรองอากาศ #งานวิจัย #ฝุ่นPM2.5 #เต่าตนุ #ธรรมชาติ