ที่นี่RMUT lมทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HERO Stock U-Challenge การแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง

#ที่นี่RMUT lมทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HERO Stock U-Challenge การแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ผ่านแอปพลิเคชั่นเทรดหุ้นอัจฉริยะ Finansia HERO
– มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
– มทร.ศรีวิชัย คิดค้นสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในชุมชน
.
ออกอากาศ[14 กุมภาพันธ์ 2564 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #HEROStockUChallenge #โควิด #COVID19 #ปุ๋ยชีวภาพ #สถาบันวิจัย