Kidsคิด | เรียนonline Vs เรียนโรงเรียน

#Kidsคิด | เรียนonline Vs เรียนโรงเรียน
.
รูปโปรไฟล์ที่ไม่รู้จัก มาฟังกันว่าเรียนออนไลน์ หรือเรียนในโรงเรียนแบบไหนถูกใจเด็ก ๆ มากกว่ากัน
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [21 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio