Kidsคิด | ดูแลตัวเองและลูกน้อยเมื่อเข้าสู่หน้าฝน

#Kidsคิด | ดูแลตัวเองและลูกน้อยเมื่อเข้าสู่หน้าฝน
.
หน้าฝนปีนี้มาไวกว่าทุกปี รับฟังวิธีการดูแลตัวเองและลูกน้อยเมื่อเข้าสู่หน้าฝนกัน
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [16 พฤษภาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio