Check 4 Drive I EP.15 – ขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อันตรายกว่าที่คิด

Check 4 Drive I EP.15 – ขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อันตรายกว่าที่คิด

เข็มขัดนิรภัยกับถุงลมนิรภัยเป็นอุปกรณ์คู่กัน ถ้าในรถรุ่นเก่า คุณจะคาดหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยก็ยังคงทำงาน ส่วนรถรุ่นใหม่ หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยจะไม่ทำงาน เพราะ ขณะเกิดอุบัติเหตุในระดับที่ถุงลมระเบิดออกมา แล้วผู้โดยสารไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ยึดติดอยู่กับเบาะนั่ง ความรุนแรงและความเร็วในการพองตัวของถุงลมนิรภัยอาจก่ออันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ และผู้โดยสารทุกคน การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ทำได้โดยใช้มือดึงกระตุกเข็มขัดนิรภัยแรงๆ เข็มขัดนิรภัยจะล็อคไม่ยืดออกมาแสดงว่าเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ของท่านปกติ

———————-
คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์
ดร.นพดล กลิ่นทอง และวัชรินทร์ คันทะชา

ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
ทันสมัย เข้าใจรถ เข้าใจคุณ