เพลินภาษานานาสาระ l วรรณคดีเน้นเรื่องความรัก สะท้อนถึงผลจากความรัก

เพลินภาษานานาสาระ l วรรณคดีเน้นเรื่องความรัก สะท้อนถึงผลจากความรัก
.
วรรณคดีโดยมากแต่งขึ้นมาโดยไม่ค่อยมีความเป็นไปได้จริง วรรณคดีเกือบทุกเรื่องจะมีแก่นเรื่องที่เน้นเรื่องความรัก สะท้อนให้เห็นถึงผลจากความรัก และส่งผลมาถึงการแต่งวรรณกรรมจนถึงปัจจุบัน
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[17 พฤศจิกายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ