ที่นี่RMUT l อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผย รมว.อว. แนะนำกลุ่มราชมงคล ต้องวางฐานผลิตผู้เรียนเชิงนวัตกรรม เร่งวางเป้าหมายปี 2570-2580

ที่นี่RMUT l- อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผย รมว.อว. แนะนำกลุ่มราชมงคล ต้องวางฐานผลิตผู้เรียนเชิงนวัตกรรม เร่งวางเป้าหมายปี 2570-2580
– มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อ.ภูเพียง จ.น่าน
– 9 ราชมงคล ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล”
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 10 กุมภาพันธ์2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #กลุ่มราชมงคล #อว #นวัตกรรรม #จิตอาสา #นวัตกรจิตอาสา