สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รายละเอียด คุณสมบัติและหลักการ ตามประกาศในรูปแนบ

สมัครได้ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง www.radio.rmutt.ac.th

download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว