ประกาศผู้ชนะ จ้างเปรียบเทียบเครื่องมือวัดสัญญาณเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเปรียบเทียบเครื่องมือวัดสัญญาณเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนชุดคอลโทรลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเปลี่ยนชุดคอลโทรลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๓ รายการ

ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน