ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ ๑ -๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๒ เครื่อง

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตแก้วสแตนเลสสองชั้นสูญญากาศเก็บอุณหภูมิร้อนเย็นพร้อมสกรีน จำนวน ๒๒๐ ชิ้น

ราคากลาง จ้างผลิตแก้วสแตนเลสสองชั้นสูญญากาศเก็บอุณหภูมิร้อนเย็นพร้อมสกรีน จำนวน ๒๒๐ ชิ้น

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบปั้มหัวฉีด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมระบบปั้มหัวฉีด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM Power amplifier ขนาด ๕ Kw จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM Power amplifier ขนาด ๕ Kw จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน