ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวน 10 เดือน

ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวน 10 เดือน

ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ราคากลาง จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-๖๘๐ND จำนวน ๑ เครื่อง

ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-๖๘๐ND จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายปี (๔ ครั้ง/ปี) เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ๖BT๕.๙ G-๒ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายปี (๔ ครั้ง/ปี) เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ๖BT๕.๙ G-๒ จำนวน ๑ งาน