ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมประตูกระจกทางเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จัดจ้างซ่อมประตูกระจกทางเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อโปรแกรมจัดการไฟล์เสียง แบบต่ออายุใช้งาน ๑ ปี ยี่ห้อ Sound Cloud รุ่น Pro จำนวน ๑ License

ราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมจัดการไฟล์เสียง แบบต่ออายุใช้งาน ๑ ปี ยี่ห้อ Sound Cloud รุ่น Pro จำนวน ๑ License

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ DELTA รุ่น HPH-Series ๒U จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ DELTA รุ่น HPH-Series ๒U จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO.อุณหภูมิปกติ ยี่ห้อ Coway P-๓๐๐R (NADI) จำนวน ๕ รายการ