ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ DELTA รุ่น HPH-Series ๒U จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ DELTA รุ่น HPH-Series ๒U จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO.อุณหภูมิปกติ ยี่ห้อ Coway P-๓๐๐R (NADI) จำนวน ๕ รายการ

ราคากลาง จัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO.อุณหภูมิปกติ ยี่ห้อ Coway P-๓๐๐R (NADI) จำนวน ๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมประตูม้วนสแตนเลส ระบบไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมประตูม้วนสแตนเลส ระบบไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมระบบบันทึกแบบดิจิตอล จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมระบบบันทึกแบบดิจิตอล จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะ ค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนำรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี