ที่นี่RMUT l การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

ที่นี่RMUT l- มทร.ธัญบุรี ชวนเข้าร่วม “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” ชูแนวคิด 9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
– มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดโมเดลศึกษา การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย
– วช.สนับสนุนนักวิจัย มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือแบบครบวงจรให้วิสาหกิจชุมชน
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 12 พฤษภาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ประชุมวิชาการ #ประชุมนานาชาติ #9ราชมงคล #สมุนไพรไทย #วช #วิสาหกิจชุมชน #พัฒนาสิ่งทอ #ฝ้ายทอมือ