มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครแข่งขัน SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 4

RMUT TALK I มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครแข่งขัน SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 4

สัมภาษณ์ อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท ออโตไดแด๊กติก จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4 (SMART AUTOMATION 4.0) ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565(อบรม) และ 1-2 กันยายน 2565 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ อ.สุธี รุกขพันธุ์ โทร.081-1995948 หรือที่ Facebook : Suthee Rukkaphan