FaceTheFact l การสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย


FaceTheFact l การสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย
.
การออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้สูงวัย

1. ควรเริ่มต้นด้วยการยืดกล้ามเนื้อ และอบอุ่นร่างกายเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
2. ควรเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะออกกำลังกาย
3. ควรเลือกกิจกรรมที่ทำติดต่อกัน 10-15 นาที เพื่อช่วยให้ร่างกายได้ใช้เต็มที่
4. ควรเลือกกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดความเครียด เลือกทำในสิ่งที่ชอบ และสะดวก
5. ควรมีเพื่อนไปออกกำลังกายอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย เช่น
1. การเดิน วิ่ง อย่างช้าๆ
2. กายบริหาร
3. ว่ายน้ำหรือเดินในน้ำ
4. ขี่จักรยาน
5. รำมวยจีน
6. โยคะ
ภาพจาก https://www.foroldy.com
ข้อมูลจาก namai.moph.go.th
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 17 มิถุนายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย