มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ – สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด 19

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและถึงฝั่งฝัน ขณะเดียวกันยังเปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้มาทำความรู้จักกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลธัญบุรี
.
สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้น 4 วัน แบ่งเป็น 4 รุ่น โดยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ “เพราะที่นี่มีอนาคต” รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัย” และนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กิจกรรม Walk Rally พี่น้องสัมพันธ์ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดเปลี่ยนในการแสวงหาแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพระหว่างเรียนได้อีกด้วย
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต