ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนำองค์กร สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด