เพลินภาษานานาสาระ l ตำนานพญากงพญาพาน

เพลินภาษานานาสาระ l ตำนานพญากงพญาพาน

#เพลินภาษานานาสาระ l ตำนานพญากงพญาพาน.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผลSopon Satornsumritpolอาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี.ตำนานพญากงพญาพาน เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่บอกเล่าและเชื่อมโยงที่มาของโบราณสถานและชื่อบ้านนามเมืองในภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ตำนานพญากงพญาพาน ยังแพร่หลายและได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ตราบจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่สืบเนื่องมา ตำนานพญากงพญาพาน ด้วยเหตุนี้จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ.ออกอากาศ [ 15 มกราคม 2563 ]ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ #ตำนานพญากงพญาพาน

โพสต์โดย FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020