FaceTheFact l ป้ายูโกะ สองแถวใจดี

FaceTheFact l ป้ายูโกะ สองแถวใจดี
.
Face the Face ในสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวของ คุณ นารี พรมศรี หรือ คุณป้ายูโกะ อายุ 62 ปี มีอาชีพขับรถสองแถว เส้นทาง ระหว่าง เนินหอม – ปราจีนบุรี รับส่งนักเรียนและประชาชนทั่วไป ในช่วงยุคโควิด 19 ทำให้รถสองแถวคันอื่นๆ ล้มเลิกกิจการ คงเหลือแต่ คุณป้ายูโกะ ที่ยังคงขับรถสองแถวที่เหลือเป็นคันสุดท้ายที่ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง รับส่งผู้โดยสารด้วยหัวใจ แม้จะได้รับกำไรเพียงน้อยนิด ในกรณีนี้ทำให้ได้ข้อคิดว่า หากคุณป้ายูโกะเลิกขับรถสองแถวแล้วอยู่บ้านเฉยๆ อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้ และ การให้บริการด้วยน้ำใจจะเป็นการเพิ่มพลังบวกระหว่างผู้บริการ และผู้รับบริการ
ข้อมูล https://news.thaipbs.or.th/content/312812
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 19 สิงหาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย