ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี เร่งติดตั้ง Solar PV Rooftop ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าไฟฟ้า

ที่นี่RMUT l – มทร.ธัญบุรี เร่งติดตั้ง Solar PV Rooftop ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าไฟฟ้า
– มทร.ล้านนา จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู เพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์ ตั้งสถาบันจิงซื่อ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยาในไทย
– มทร.พระนคร จัดงานวันอาภากร น้อมรำลึก 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 25 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคล #ความร่วมมือ #SolarPVRooftop #พลังงานแสงอาทิตย์ #สถาบันจิงซื่อ #อุคสาหกรรมยา #วันอาภากร