ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเอ็นทีที เดต้า ปั้นคนไอทีทักษะ COBOL ป้อนตลาดขาดแคลน

ที่นี่RMUT l – มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร “การวางแผนงานและการจัดการระบบงาน” เน้นความสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน
– มทร.ล้านนา ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่
– มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเอ็นทีที เดต้า ปั้นคนไอทีทักษะ COBOL ป้อนตลาดขาดแคลน
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 1 มิถุนายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #The48thInternationalExhibitionofInventionsGeneva
#งานวิจัย #วว #9ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย #เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์