ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการ “From Gen Z to be CEO” ปีที่ 3

ที่นี่RMUT l – มทร.ธัญบุรี ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการ “From Gen Z to be CEO” ปีที่ 3 ดึงนักศึกษากว่า 6,000 คน เข้าร่วมอบรมไฮบริดเต็มรูปแบบ
– มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน พร้อม MOU ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
– วช. จับมือ มทร.ศรีวิชัย นำงานวิจัยส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น สร้างอาชีพทางเลือกชุมชนชายฝั่ง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 8 มิถุนายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #กลุ่มราชมงคล #ข่าวสารราชมงคล