ที่นี่RMUT l นักศึกษาราชมงคลศรีวิชัย ตรัง สร้างสมาร์ทฟาร์มเมล่อน ควบคุมการดูแลด้วยเทคโนโลยี IOT

ที่นี่RMUT l RMUTT Business School มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ที่อยากเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลสมัครเข้าร่วมอบรม Mini MBA 5 โมดูล 72 ชั่วโมง
– หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ประสานความร่วมมือ STIPRAM ประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ
– นักศึกษาราชมงคลศรีวิชัย ตรัง สร้างสมาร์ทฟาร์มเมล่อน ควบคุมการดูแลด้วยเทคโนโลยี IOT
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 10 สิงหาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #กลุ่มราชมงคล