สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร


หลักเกณฑ์การประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความสวยงามทางศิลปะ และชัดเจน
2. จะต้องมีอักษรย่อของหน่วยงาน คือคำว่า “RMUTT RADIO และ FM 89.5 MHz” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์
3. ต้องสะท้อนถึงความเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “วิทยุราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต”
4. ต้องสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเป็นสากล
5. ผู้ส่งผลงานต้องใช้สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รหัสสี Royal blue #162B75) เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
6. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งคำอธิบาย แนวคิด และความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด ตามแบบฟอร์มที่ทางสถานีวิทยุฯ กำหนด โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน
7. ห้ามลอกเลียนแบบ หรือ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
8. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน
9. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
10. หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
11. หากทางสถานีวิทยุฯ พบว่าผลงานของผู้เข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
12. ผลคะแนนรางวัล Popular Vote ทางสถานีวิทยุฯ จะนำผลงานผู้เข้าประกวดอับโหลดลงหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางสถานีวิทยุฯ (www.facebook.com/RMUTTRadio) เพื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับการนับคะแนนจากยอดกดไลค์ โดยระยะเวลาการนับคะแนนเปิดให้โหวต ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2563 และจะทำการปิดโหวตเพื่อสรุปคะแนนในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
13. กำหนดการมอบรางวัลจะมอบรางวัลในวันที่ 14 มกราคม 2564
.
การสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยดูรายละเอียดและสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.radio.rmutt.ac.th และ www.facebook.com/RMUTTRadio
การส่งผลงาน
1. ส่งภาพผลงานทั้งแบบสีและแบบขาวดำ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นามสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ทางเว็บไซด์ http://www.radio.rmutt.ac.th
2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563
3. ประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซด์ http://www.radio.rmutt.ac.th
(ระยะเวลาประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ดาวโหลดแบบฟอร์ม https://drive.google.com/drive/folders/1GrALdHtaLk9eV5zPtbrDRZi5PuvByGXw?usp=sharing

สมัครออนไลน์
https://forms.gle/MRhq2ATcmQmbb9yA7