เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนไทยเกี่ยวกับการเดิน

เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนเกี่ยวกับเต่า เช่น โง่เง่าเต่าตุ่น น้ำตาไหลพรากราวกับเผาเต่า ปล่อยเต่า
/ สำนวนเกี่ยวกับจระเข้
/ สำนวนไทยเกี่ยวกับการเดิน
/ ความหมายของสำนวน ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[29 กันยายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ