FaceTheFact l การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

FaceTheFact l การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ
.
จากข้อมูลจากเพจ dadmomandkids โดยคุณหมอ อิทธิฤทธิ์ จุฬาลักษณ์ศิริกุล ให้ข้อมูลเรื่องการดื่มน้ำที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล คือ ให้นำน้ำหนักตัว คูณด้วย 30 ตัวอย่าง เช่น ถ้าน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม คูณด้วย 30 จะได้ 2100 นั่นหมายความว่า ควรดื่มน้ำวันละ 2100 CC. ต่อวัน วิธีการคำนวณง่ายๆสำหรับการหาค่าปริมาณน้ำ ให้สังเกตตัวเลขจากขวดน้ำขนาดมาตรฐาน 550 cc ดังนั้น คิดคร่าวๆ ก็ควรดื่มน้ำวันละ 4 ขวดขนาดมาตรฐาน จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ De hydration หรือภาวะน้ำมาก Overhydration
ภาพจาก https://www.sanook.com/health/10793/
ข้อมูลจาก http://www.dadmomand kids.com/
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 23 ธันวาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย