ที่นี่RMUT l นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี นำผลงาน Ups and downs ชนะเลิศออกแบบเครื่องประดับไทยทะยาน “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”

ที่นี่RMUT l- นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี นำผลงาน Ups and downs ชนะเลิศออกแบบเครื่องประดับไทยทะยาน “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”
– มทร.พระนคร ส่งมอบนวัตกรรมไกด์อัจฉริยะ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
– นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประดิษฐ์หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ลดการติดเชื้อแทนมนุษย์
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 21 เมษายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ไทยทะยาน #Upsanddowns #ออกแบบเครื่องประดับ #นวัตกรรมไกด์อัจฉริยะ #ท่องเที่ยว #สิ่งประดิษฐ์ #หุ่นยนต์ #โควิด