ที่นี่RMUT l มทร.พระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

ที่นี่RMUT l – มทร.พระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี
– นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ ควบคุมด้วยบอร์ด Arduino ร่วมกับระบบพีไอดี PID
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #บริจาคหนังสือ #เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ #วิศวกรรมศาสตร์