FaceTheFact l ปลูกผักข้างบ้าน

FaceTheFact l ปลูกผักข้างบ้าน
.
เรื่องราวของ รศ. กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญ อดีตคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อดีตหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่านเกษียณอายุราชการในปี 2553 และเริ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำผลผลิตส่งให้กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนกระทั่งท่านย้ายมา อยู่บ้านที่มีพื้นที่ 111 ตารางวา ท่านก็ยังปลูกผักเพื่อส่งไปตลาดนัดสีเขียว ของ รพ ธรรมศาสตร์ จนกระทั่งเกิดการระบาดของ โควิด 19 ตลาดนัดต้องปิดตัว ท่านก็หันมาสร้างร้านผักในหมู่บ้าน เพราะท่านต้องการส่งเสริมให้บริโภคผักปลอดสารพิษ และอยากให้ผู้สูงวัยทำกิจกรรมปลูกผักที่มีประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ท่านแนะนำให้เริ่มต้นปลูกผักที่นิยมรับประทาน เช่น กะเพรา โหระพา พริก ต้นหอม แมงรัก เป็นต้น ซึ่งผักเหล่านี้จะปลูกง่าย และใช้พื้นที่ไม่มาก จะได้ทำให้ผู้ปลูกมีกำลังใจ และได้ผักสำหรับบริโภคในชีวิตประจำวัน
ข้อมูล และภาพ จาก

ปลูกผักข้างบ้าน ทำได้ไม่ยาก


.
ดำเนินรายการโดย ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 9 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย