TwoToneTalk l ดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าเราต้องทำอะไร “เมื่อไหร่”

TwoToneTalk l ดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าเราต้องทำอะไร “เมื่อไหร่”
.
Dr. Michael Breus ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Power of When: Learn the Best Time to Do Everything เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาในร่างกาย ที่ได้แบ่งชีวิตผู้คนออกเป็นสัตว์ 4 ชนิดโดยวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องแรงขับในการนอน โดยแบ่งคนออกเป็นโลมา สิงโต หมี และหมาป่า เพราะเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมีตารางชีวภาพในชีวิตไม่เหมือนกัน เช่น สัตว์บางตัวก็ตื่นเช้าออกหากิน บางตัวก็ออกล่าเหยื่อตอนกลางคืน ถ้าเราออกแบบกิจกรรมตามที่ร่างกายตอบสนองกับธรรมชาติของตัวเรามากขึ้น ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [18 กันยายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk