TwoToneTalk l เจาะเทรนด์โลก 2022

TwoToneTalk l เจาะเทรนด์โลก 2022
.
เริ่มต้นรายการสำหรับเดือนสุดท้ายของปีด้วยการนำเสนอเทรนด์โลกเพื่อต้อนรับปี 2022 ที่เรายังต้องรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ที่อาจกลายสายพันธ์ุไปอีกหลายรอบ อย่างไรก็ตามวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ยังคงส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคในทุกเจนเนอเรชั่นเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรับมือกับปัญหาหรือการปรับตัวหลังจากเกิดโรคระบาดใหญ่ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของการช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคหรือบริโภคออนไลน์ เนื่องจากการต้อง work from home หรือถูก lockdown อยู่บ้าน หรือการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป เป็นต้น
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [4 ธันวาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk