ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ปรับหลักสูตร ใช้หุ่นยนต์ช่วยสอน เตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ปรับหลักสูตร ใช้หุ่นยนต์ช่วยสอน เตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
– คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม Bootcamp ผลักดันนักธุรกิจรุ่นใหม่”
– มทร.ล้านนา นำทุนทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่านครลำปาง ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 23 มีนาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #รับนักศึกษา #หุ่นยนต์ช่วยสอน #นวัตกรรม #นักธุรกิจรุ่นใหม่