TwoToneTalk l ตกหลุมพราง Halo Effect ครั้งแล้วครั้งเล่า

TwoToneTalk l ตกหลุมพราง Halo Effect ครั้งแล้วครั้งเล่า
.
หลุมพรางความคิดที่ยึดติดกับสิ่งที่เห็นภายนอก ในทางจิตวิทยาเรียกว่า Halo Effect เป็นอคติทางความคิด (Cognitive Bias) ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลสรุปว่าใครคนหนึ่งมีนิสัยเป็นอย่างไร โดยอ้างอิงจากความประทับใจครั้งแรก (First Impression) หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ การพบกันในครั้งแรกที่ส่งผลทางบวกกับการรับรู้ของเรา เราก็มักจะคิดเอาเองว่านิสัยด้านอื่นๆ ของบุคคลคนนี้จะดีตามด้วย เช่น หากเราเจอคนคนหนึ่งที่แต่งตัวดูดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่ และพูดจาดีกับเรา เรามักจะทึกทักไปเองว่าเขาน่าจะเป็นคนดี ฉลาด หรือมีฐานะ แต่ในความเป็นจริง อาจไม่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้ เราสามารถนำอคติทางความคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น การเตรียมตัวสัมภาษณ์สมัครงาน หรือในมุมตรงกันข้าม การเป็นผู้สัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน เป็นต้น
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [27 พฤศจิกายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk