Two Tone Talk l อาการ Headline Stress Disorder และวิธีการรับมือ


การนำเสนอข่าวในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ผลอันเนื่องมาจากการมีสื่อ social media ทำให้หลายคนเสพย์ข่าว (ร้าย) ตลอด 24 ชั่วโมง มารู้ตัวอีกทีกลายเป็นเอาตัวเข้าไปพัวพันกับข่าวเสียจนเกิดอาการ Headline Strees Disorder ที่ส่งผลให้เกิดความกังวล เครียด สิ้นหวัง หรือบางครั้งอาจร้ายแรงไปจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้า หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น นักจิตวิทยาออกมาแนะนำให้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ และเสพย์ข่าวอย่างมีสติ