สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันราชมงคล 15 กันยายน 2565


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันราชมงคล 15 กันยายน 2565 ซึ่งสภากาชาดไทยยังได้ร่วมผลิตรายการ “Red Cross on radio” รายการที่มีข้อแนะนำดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพ รู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ 03:30 – 04:00 น. โดยสามารถติดตามรับฟังได้ที่นี่ วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz